Их Даширын хөндийг уухайн дуугаар баясгасан Бороогийнхон