Бороо Гоулд компани TOP 100 байгууллагын нэг боллоо