Байгууламжууд

  • Ил уурхай
Уурхайн ашиглалт нь ил уурхайн аргад суурилсан.
  • Үйлдвэр
Боловсруулах үйлдвэрт алтыг ялган авахдаа нүүрсэнд уусгах технологи болон гравитациар баяжуулах аргыг ашигладаг.
  • Засварын цех

Засварын цехийн барилга байгууламжууд нь 2 өөр үүрэг бүхий 2 үндсэн хэсэгтэй. Эхнийх нь хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын хэсэг бөгөөд энд уулын хүнд даацын болон туслах 70 тоног төхөөрөмж, суудлын тэрэг, хөнгөн үйлдвэр, генератор, хүн тээвэр гэх мэт жижиг оврын 80 тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ үзүүлдэг. Хоёр дах нь үйлдвэрийн засварын хэсэг бөгөөд үйлдвэрийн ихэнх засвар үйлчилгээг үйлдвэрийн барилга дотор ажиллаж буй том оврын тоног төхөөрөмж болон бутлуур дээр гүйцэтгэдэг буюу тэдгээрийн засварын цех рүү тээвэрлэх боломжгүй тул энэ хэсэг нь тийм ч том хэмжээтэй биш юм.

Аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутаг нь Засварын хэлтсийн анхаарвал зохих асуудлуудын жагсаалтад нэлээн дээгүүр бичигдсэн байдаг. Бид ажилтнуудаа аливаа ажил гүйцэтгэхээс нь өмнө зохих сургалтад хамруулж ажил гүйцэтгэх үед нь тохирох багаж хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагааны тоног төхөөрөмжөөр ханган хяналт тавьж ажилладаг. Аюулгүй ажиллагааны талаах бидний үзүүлсэн амжилтууд салбартаа дээгүүр ордог бөгөөд бид үүгээрээ маш их бахархаж энэ амжилтаа хадгалахын төлөө ажилладаг. Засвар үйлчилгээнд байгаль орчны асуудлууд хамаардаг ба бид ашигласан ган, дугуй, тос зэргийг дахин боловсруулахад идэвхтэй оролцдог. Агуулж буй савнаасаа гарсан аливаа бодис эсвэл шингэнийг нэн даруй битүүмжилж мэдээллээд дэлхийн стандартад нийцсэн цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэдэг. Бид ашиглагдсан хавхлага эсвэл мотор зэрэг сургалтад хэрэглэж болох материалыг орон нутгийн механикийн мэрэгжлийн сургалтын төвүүдэд хангаж ажилладаг. Орон нутгийн олон оюутан ирээдүйн ажлын байрандаа үнэ цэнэтэй аюулгүй ажиллагаа явуулж сурахын тулд дадлагын ажлаа манай засварын хэлтэс дээр хйисэн.

  • Агуулах

БГК-ийн уурхайн талбайд ажилладаг тоног төхөөрөмжүүдийн жижиг хэмжээтэй, цаг агаарын нөхцөлд тэсвэргүй сэлбэг буюу автомашины эд анги, авулгүй ажиллагааны мтаериал хангамж, хувцас, хүнд даацын тоног төхөрөөмжийн сэлбэг, техник хангамж, багаж, үйлдвэрийн хангамжийн материал болон бусад оффисын хангамжийн эд зүйлсийг агуулахад хадгалдаг. Ил агуулах нь нэвтрэх хоёр гол хаалгатай ба түүнийг тойрсон торон хашаатай.

  • Түлшний агуулах

Уурхайн талбайд зөвхөн нэг цэгээс түлш түгээдэг. Түлшний агуулах нь дизель түлш хадгалах 400 м3-ийн 2 танк, бензин хадгалах 10 м3-ийн нэг танкаас бүрддэг.

  • Хүдэр тээвэрлэх зам
  • Хаягдлын далан
Хаягдлыг Хаягдал хадгалах байгууламжид байршуулдаг. Хаягдлын декант усыг үйлдвэрт дахин ашигладаг.
  • Захиргаа
  • Ажилчдын кэмп

Уурхайн ажилчдын кэмп нь орчин үеийн тав тухтай амрах байрууд болон цаг агаарын хүнд нөхцөлд, цас ихтэй байх үед чөлөөт цаг өнгөрүүлэх хэсгүүдээс бүрдэнэ. Бүх өрөө тасалгаанд цахилгаан халаагуур болон агааржуулагч байрлуулсан. Өнөөдрийн байдлаар уурхайн ажилчдын байр нь 365 хүртэлх хүний багтаамжтай.