Нийгмийн хариуцлага

Бороо Гоулд компани үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн цагаас хойш сум орон нутгийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулсаар ирсэн билээ. Бороо Гоулд компани үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Мандал сумдад өөрийн санаачилгаар Сум хөгжүүлэх санг 2004 онд байгуулж, мөн онд Баянгол, Мандал сум тус бүрт 100 мянган ам.доллар, 2005 онд сум тус бүрт 250 мянган ам.доллар хандивласан. 2006 онд энэ хоёр сум, мөн Сэлэнгэ аймгийн төв Сүхбаатар хотод хэрэгжүүлсэн орон нутгийг хөгжүүлэх төслүүдэд нийт 600 мянган ам.доллар зарцуулснаас 200 мянган ам. доллар нь Сүхбаатар хотын спорт цогцолборт их засвар хийх, Хүүхдийн ордон байгуулах ажлуудад зарцуулагдсан болно. Түүнээс гадна тус компани нь хоол тэжээлийн дутагдалтай эх хүүхдүүдэд зориулсан 700 мянган ам.долларын өртөгтэй, 5 жилийн хугацаатай төслийг “Дэлхийн Зөн Монгол” олон улсын байгууллагатай хамтран Сэлэнгэ аймагт амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Тус компани нь Сэлэнгэ аймаг болон түүний Баянгол, Мандал сумдын хөгжилд зориулан 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 онд жил бүр нийт 750 мянган ам.долларын санхүүжилт хийсэн болно. Орон нутагт нийт 5 сая ам.долларын өртөгтэй 160 гаруй төсөл хэрэгжүүлснээс гадна нийгмийн халамжинд зориулан 1.2 сая ам.долларын хандив, тусламж үзүүлээд байна. Сум хөгжүүлэх сангаас олгох санхүүжилтийг сумын удирдлага, иргэдийн төлөөлөгчид болон Бороо Гоулд компанийн холбогдох ажилтнуудаас бүрдсэн Зөвлөл шийдвэрлэдэг бөгөөд энэ санхүүжилтийг Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, түүнчлэн ядуурлыг бууруулах, ажлын байр бий болгох, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, дэд бүтцийг сайжруулах, орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих зэрэг сум орон нутагт тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд зориулдаг. Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр Баянгол, Мандал сумдад 2004-2011 онд дараах томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлсэн болно. Үүнд: Баянгол суманд Засаг даргын Тамгын газрын барилга, дунд сургуулийн дотуур байрны их засвар, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нөхөн сэргээх сувилал барих, тоноглох, орон сууцны барилга, Хараа багийн ЗДТГ-ын барилга зэрэг томоохон барилгын ажлуудыг гүйцэтгэснээс гадна залуу гэр бүлүүд болон жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор бичил зээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. 2011 онд Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр Хүүхэд хөгжлийн төвийн барилгын ажлыг санхүүжүүлэв.

Мандал суманд хэрэгжүүлсэн төслүүд нь Билэг дунд сургуулийн өргөтгөл, инженерийн шугам сүлжээний засвар, сумын эмнэлэгт сүрьеэгийн тасаг байгуулах, 3 багт үйлчилгээний төв барих, 2 тосгонд цагдаагийн хэсэг байгуулах, 500 хүний суудалтай соёлын төвийн их засвар, усан бассейн бүхий спорт цогцолбор, бүрэн тоноглогдсон зам барилгын анги байгуулах, мөн Хэрх, Түнхэл тосгонд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөр зэрэг болно. Мандал сумын захиргаанаас 2010 оныг Түнхэл тосгоныг хөгжүүлэх жил болгон зарласан бөгөөд Сум хөгжүүлэх сангийн санхүүжилтээр тус тосгонд соёл, спорт, захиргааны цогцолбор барьж, сургуулийн цайны газрын өргөтгөл, хүүхдийн цэцэрлэгийн засварын ажлуудыг гүйцэтгээд байна. 2011 онд тус сумын төвд явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор төмөр замын доогуур явган хүний гарц барилаа. Сэлэнгэ аймагт хөдөө аж ахуй, уул уурхайн хүнд машин механизмын оператор бэлтгэх 3 сарын сургалт явуулахад дэмжлэг үзүүлж, сумын төвүүдэд сүү хөргөх тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг гүйцэтгэв. 2011 онд “Оёдлын цехүүдийг дэмжих”, “Үндэсний хөгжмийн зэмсэг урлах цехүүдийг дэмжих”, “Хамгаалагдсан хүнсний ногоо” төслүүдийг хэрэгжүүллээ. Дээрх томоохон төслүүдээс гадна дээрх сумдад төв гудамжны гэрэлтүүлэг, зам барилга, эмнэлэг, сургууль, цагдаагийн газар болон олон нийтийн үйлчилгээний бусад байгууллагуудыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зэрэг олон төсөл хэрэгжүүлсэн байна.

Жил

Баянгол сум

Мандал сум

Сэлэнгэ аймаг,

Сүхбаатар хот

Жил тус бүрийн

нийт дүн 

2004

US$100,000

US$100,000

US$200,000

2005

US$250,000

US$250,000

US$500,000

2006

US$213,400

US$200,000

US$200,000

US$613,400

2007

US$250,000

US$250,000

US$250,000

US$750,000

2008

US$213,600

US$250,000

US$300,000

US$763,600

2009

US$200,000

US$200,000

US$350,000

US$750,000

2010

US$250,000

US$250,000

US$250,000

US$750,000

2011

US$250,000

US$250,000

US$250,000

US$750,000

Нийт

 US$1,727,000

US$1,750,000

US$1,600,000

US$5,077,000

Бороо Гоулд компани нь үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа орон нутаг төдийгүй үндэсний хэмжээний төслүүдийг ч санхүүжүүлдэг. Бороо Гоулд компаниас олгосон 26 мянган ам. долларын санхүүжилтээр Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Компьютер, эрүүл мэндийн сургалтын төв байгуулсан, мөн Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутагт байрлах Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвийн барилгын засварт 45 сая төгрөг, Төв аймгийн Борнуур сумын дунд сургуулийн дотуур байрны дээврийг шинэчлэхэд 12 сая төгрөгийн санхүүжилт тус тус хийснийг энд жишээлэн дурьдаж болно. Түүнчлэн байгаль хамгаалах “Монголын тул” сангийн “Олон гол, Эг-Үүрийн сав газрын экосистемийг нутгийн иргэдийн оролцоотой хамгаалах тогтолцоо” төсөлд 400 мянган ам.доллар хандивлан ивээн тэтгэж байна. Монгол Улсад анх удаа уул уурхайн компанийн оролцоотой хэрэгжүүлж байгаа биологийн төрөл зүйлийг нөхөн сэргээх төсөл болох тарвага нутагшуулах ажлыг Сэлэнгэ аймагт амжилттай хэрэгжүүллээ. Үүнээс гадна Бороо Гоулд компани Монгол Улсад болон олон улсад зохиогддог спортын арга хэмжээнүүдэд оролцох Монголын баг, тамирчдыг ивээн тэтгэсээр ирсэн билээ.