Хэвлэл мэдээллийн ажилтантай холбогдох

Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан

Утас: +976 11-317798 -3124

Факс: +976 11-316100

Гар утас: +976 99102638

Имэйл: info@centerragold.mn