Шагнал өргөмжлөл

Бороо Гоулд Компани (БГК) байгуулагдсан цагаас хойш тус компанид болон түүний ажилтнуудад олгосон шагналуудын жагсаалтыг оноор гаргасан байгааг үзнэ үү.