Монгол Улсад өгч буй үр өгөөж

Бороо Гоулд ХХК-ийн ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх захирал ноён Жон Казакофф болон Сангийн сайд С. Баярцогт нар 2009 оны Манлай Татвар төлөгчийн шагнал гардуулах ёслолын үеэр

-Бороо Гоулд компани нь уул уурхайн олон улсын шилдэг арга туршлага, менежмент, технологийг монгол ажилтнуудад зааж сурган оюуны томоохон хөрөнгө оруулалт хийж байна.
-Бороо Гоулд компани нь эн тэргүүнд үндэсний болон орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдээс бараа, үйлчилгээ худалдаж авдаг.
-Монгол Улсад олборлолтын үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн цагаас хойш Бороо Гоулд компани нь хандив тусламж, дотоодоос бараа, үйлчилгээ худалдан авах, монгол ажилчдын цалин, татвар гэх мэт хэлбэрээр Монгол Улсын эдийн засагт 826.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулсан байна.
-2004 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд Бороо Гоулд компани улсын төсөвт 253.9 тэрбум төгрөгийн татвар, хураамж төлсөн байна. Үүнд:1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар,2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр,3. Хувь хүний орлогын албан татвар,4. Суутган татвар,5. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар,6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал,7. Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар,8. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр,9. Гаалийн хураамж,10. Газар ашигласны төлбөр,11. Ус ашигласны төлбөр,12. Автотээврийн хэрэгслийн албан татвар гэх мэт татвар, төлбөр, хураамж орно.

  • Монгол Улсын Засгийн газартай 1998 онд байгуулсан “Тогтвортой байдлын гэрээ”-ээр Бороо Гоулд компани нь зөвхөн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөгдсөн. Үүний дагуу 2004 онд үйлдвэрлэлийн олборлолтоо эхэлснээс хойш эхний 3 жилд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас 100% чөлөөлөгдөж, дараагийн 3 жилд нь 50% -ийн хөнгөлөлт эдлэхээр болсон. “Тогтвортой байдлын гэрээ”-нд 2007 оны 8 дугаар сарын 3-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бөгөөд уг нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу тус компани 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараа 25 хувиар төлж байна. Тэрчлэн, гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр компанийн 2.5 хувиар төлж байсан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг одоо мөрдөгдөж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу 2007 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 5 хувь болгож нэмэгдүүлсэн.
  • Татварын ерөнхий газрын шалгаруулалтаар Бороо Гоулд компани нь улсын төсөвт төлсөн татварын хэмжээгээрээ улсын хэмжээнд 2007 онд хоёрдугаарт, 2008, 2010 онд гуравдугаарт, 2009 онд нэгдүгээр байранд орж “Манлай татвар төлөгч” болсон.
  • Бороогийн алтны орд дээр улсын төсвийн хөрөнгөөр өмнө нь хийгдсэн геологи-хайгуулын ажлын бүх зардлыг Бороо Гоулд компани нөхөн төлж нийт 2.6 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төлсөн болно.

Benefits to MGL_201212_for MON_MNT