Сургалт, хүний хөгжил

БГК-ийн сургалтын хэлтэс нь ажилтнуудад зориулан техникийн болон

аюулгүй ажиллагааны сургалт, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Сураглтын хөтөлбөрүүд нь бүхий л олон улсын стандартын шаардлагыг хангадаг ба сургалтын хэлтэс нь ажилтнуудад өөрийн ур чадвараа тасралтгүй сайжруулах боломжийг олгодог.

 Бороо Гоулд Компани нь Ур чадварт суурилсан цалингийн хөтөлбөр (УЧСЦХ) хэрэгжүүдэг ба энэ системийн хүрээнд ажилтнууд өөрийн ур чадварын түвшинг нэмэгдүүлэх цуврал сургалтад хамрагдсанаар өөрийгөө сайжруулах боломжтой байдаг.

 УЧСЦХ-т хамрагддаг цахилгаанчин, засварчин, оператор зэрэг бүхий л мэргэжлийн ажилтнууд сурах арга барилаа сайжруулж өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой техникийн болон үйлдвэрлэлийн ур чадвараа нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь эдгээр ажилтнуудыг мэргэжлийн болон манлайлах ур чадвартай болгож зөвхөн өөрсөддөө бус компанийн хувьд ч мөн адил үр өгөөжтэй байлгахад оршино.