Гацуурт төсөл

Тойм

Сентерра нь Бороогийн уурхайгаас 35 км зайд орших Гацууртын хайгуулын талбайг 100% эзэмшдэг. Энэ хоёр талбайг холбосон 55 км урттай замыг 2010 онд барьж дуусгасан. Гацууртын уурхайн талбайн бэлтгэл ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн бөгөөд одоогоор олборлолтын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл хүлээгдэж байна. Өнөөг хүртэл Гацууртын уурхайн талбайд ямар нэгэн олборлолын үйл ажиллагаа явуулаагүй болно.

Бороо болон Гацууртад бүсийн хэмжээний нарийвчилсан хайгуулын ажил гүйцэтгэсний үр дүнд 2005 оны 4-р сард Сентерра нь Гацууртын бодитой нөөцийг 387,000 унциар нэмэгдсэнийг зарласан. Энэхүү шинэчилсэн тооцооллоор тус орд газарт нийт 1,227,000 унци алт агуулсан 11.3 сая тонн хүдэр байгаа гэжээ.
Хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж ТЭЗҮ-ийг 2005 оны 12-р сард боловсруулж дууссаны дараа 2006 оны 1-р сард шинэ нөөцийн тооцоог мэдээлсэн байна. Гацуурт төслийн шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийг 2006 оны эхний улиралд боловсруулж дууссан ба үүнд 2005 оны 12-р сард боловсруулсан ТЭЗҮ-д тусгасан Төвийн бүсийн ил уурхайгаас гадна Үндсэн бүсэд эдийн засгийн хувьд үр ашигтай ил уурхай байгуулахаар тусгасан байна.

2007 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Гацууртын Төвийн болон Үндсэн бүсийн бодитоы нөөцийн хэмжээг нийлээд 1 сая унц, баттай болон бодитой нөөцийн хэмжээг 607,000 унц, боломжтой нөөцийн хэмжээг 256,000 унц гэж тооцсон байна. 2010 оны 12-р сарын байдлаар бодитой нөөцийн хэмжээг өсгөж 1.5 сая унц, баттай болон бодитой нөөцийн хэмжээг 426,000 унц, боломжтой нөөцийн хэмжээг 491,000 унц болгосон байна.
Гацууртын ордын исэлдсэн болон сульфидын хүдрийг Бороогийн үйлдэрт боловсруулна. Гацууртын олборлолтын ажлыг эхлүүлэх эцсийн зөвшөөрлүүд болон улсын комисс хүлээн авсны дараа Гацууртын ордын сульфидын хүдрийг боловсруулах зорилгоор биологийн аргаар исэлдүүлэх цехийг Бороогийн үйлдвэрт нэмж барьж эхэлнэ.