Хангамж

1. Хэтийн зорилго

БГК нь бараа, үйлчилгээний хэрэгцээгээ тухайн улсынхаа хувийн хэвшлийн хөгжил болон ажил эрхлэлтийг нэмэдүүлэхтэй уялдуулан дотоодын худалдан авалтын үнэ цэнийг оновчтой болгохын тулд аливаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авахдаа дотоодын компаниудтай хамтарч ажилладаг.

2. Эрхэм зорилго

БГК-ийн хангамжийн эрхэм зорилго нь компанийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн өртөг багатай цаг хэмнэсэн ханган нийлүүлэлтийн журмаар үнэ, өндөр чанар, нэмүү өртөг нэмсэн бараа үйлчилгээг аюулгүй бөгөөд цаг алдахгүй нийлүүлэхэд оршино. Ингэхдээ:

  • Орон нутагт ил тод боломжуудыг олгодог
  • Монгол Улсын дотоодын комданиудаас авдаг худалдан авалтаа нэмэгдүүлснээр тогтвортой өсөлтийг дэмжиж орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулдаг
  • Орон нутгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг судлан тогтоодог.

Дотоодын худалдан авалт хийхэд тухайн мөнгө тухайн улсдаа л үлддэг

Үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийнхаа бизнес эрхлэгчдийг дэмжихийн ач холбогдлыг бид ихээхэн ухамсарладаг. Бид барилгын материал болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг аль болох дотоодоос худалдан авахыг эрмэлздэг. Бидний үйлдвэрлэл явуулж буй улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудыг бид дотоодын ханган нийлүүлэгчид хэмээн тодорхойлдог.

Хангамжийн хэсэгтэй холбогдох:

Нил Морган

Хангамж болон мэдээлэл технологийн хэлтсийн захирал

Оффис : 11 317798  дд: 3200

nemail