Чин эрмэлзэл, эрхэм зорилго, эрхэмлэх зүйл

ЧИН ЭРМЭЛЗЭЛ: Аюулгүй үйлдвэрлэл явуулах

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Чин эрмэлзэлдээ хүрэхийн тулд Бороо Гоулд компани нь:

  • Осолгүй ажиллах ёстой гэсэн сэтгэхүйн хандлагыг хэвшүүлнэ.
  • Хүн, байгаль орчин, үйлдвэрлэл, материал, тоног төхөөрөмжид хор хохирол учрахаас сэргийлэх талаар чармайн ажилана.
  • Монгол Улсад явуулж буй үйл ажиллагааныхаа нийгэм, эдийн засгийн болоод компанийн үр ашгийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх талаар Засгийн газар, төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллана.
  • Байгаль орчин, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны болон бусад асуудлуудыг тодорхойлж, шийдвэрлэхийн төлөө бүх ажилчид болон Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны хороотой бүтээлчээр хамтран ажиллана.
  • Компанийн зорилтуудтай уялдуулан ажилчдаа хөгжиж дэвжих нөхцөл бололцоогоор хангаж дэмжлэг үзүүлнэ.

ЭРХЭМЛЭХ ЗҮЙЛ:

Тус компани нь өөрийн ажилчид, Засгийн газар болон Монголын ард түмэнтэй үнэнч шударгаар хамтарч ажиллана. Компани нь хүний нэр төрийг хамгаалж, Монгол Улсын бизнесийн түнш гэсэн байр сууриа хүндэтгэсэн ёс зүйн дүрмийг мөрдөнө. Компани үйл ажиллагаагаа байгаль орчны олон улсын стандартуудын дагуу явуулж, нийт ажиллагсдад шударгаар үйлчлэх, “хүнийг үл буруутгах” аюулгүй ажиллагааны соёлыг бий болгохын төлөө чармайж ажиллана.