Нийгэм эдийн засгийн судалгаа

 

Boroo staff playing a board game
Mongolians fill More than 90% of Boroo’s full-time and contract positions

Бороо гоулд компаний орон нутгийн хөгжилд оруулсан хөрөнгө оруулалтын нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийн судалгааг хийж байна. Энэ судалгаа 2012 оны эхний улиралд багтаж хийгдэж дууслаа.