card
Машинистын ажлын байр

Машинистын ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Машинист” -ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Таныг Уурхайн засварын хэлтэст “Тоног төхөөрөмжийн засварчин”–ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн геологичийн ажлын байр

Уурхайн геологичийн ажлын байр

Таныг Хайгуул, хүдэр хяналтын хэлтэст “Уурхайн геологич” -ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн зураглалын геологичийн ажлын байр

Уурхайн зураглалын геологичийн ажлын байр

Таныг Хайгуул, хүдэр хяналтын хэлтэст “Уурхайн зураглалын геологич” -ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Таныг Уурхайн захиргааны хэлтэст “Уурхайн жолооч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мужаан, сантехникийн засварчины ажлын байр

Мужаан, сантехникийн засварчины ажлын байр

Таныг Уурхайн захиргааны хэлтэст “Мужаан, сантехникийн засварчин”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Төлөвлөлтийн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засагчийн ажлын байр

Эдийн засагчийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Эдийн засагч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хаягдлын далангийн үйлчилгээний мастерын ажлын байр

Хаягдлын далангийн үйлчилгээний мастерын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далангийн үйлчилгээний мастер”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далан геотехникийн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хаягдлын далангийн операторын ажлын байр

Хаягдлын далангийн операторын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далангийн оператор”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Техник туслалцаа үйлчилгээний ажилтны ажлын байр

Техник туслалцаа үйлчилгээний ажилтны ажлын байр

Таныг Мэдээлэл технологийн хэлтэст “Техник туслалцаа үйлчилгээний ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Металлургийн техникчийн ажлын байр

Металлургийн техникчийн ажлын байр

Таныг Баяжуулах үйлдвэрийн хэлтэст “Металлургийн техникч”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дугуй засварчины ажлын байр

Дугуй засварчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “ Дугуй засварчин”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын  хэлтэст “Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй