card
Үйлдвэрийн засварын хэсэгт Гагнуурчины ажлын байр

Үйлдвэрийн засварын хэсэгт Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Үйлдвэрийн засварын хэсэгт “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын засварын Гагнуурчины ажлын байр

Уулын засварын Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Таныг Хэвлэл мэдээлэл, орон нутагтай харилцах хэлтэст “Хэвлэл мэдээллийн ажилтан”-ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтний ажлын байр

Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Ахлах мэргэжилтэн”–ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль орчны инженерийн ажлын байр

Байгаль орчны инженерийн ажлын байр

Таныг Байгаль орчны хэлтэст “Байгаль орчны инженер” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Комплайнсийн хэлтэст “Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн”–ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Сувилагчийн ажлын байр

Сувилагчийн ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтэст “Сувилагч” – ийн ажлын байранд Хөлсөөр ажиллагчаар урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Сувилагчийн ажлын байр

Сувилагчийн ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтэст “Сувилагч” – ийн ажлын байранд Хөлсөөр ажиллагчаар урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Сэлбэгийн ажилтны ажлын байр

Сэлбэгийн ажилтны ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Сэлбэгийн ажилтан” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Оосорлогч дохиочины ажлын байр

Оосорлогч дохиочины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Оосорлогч дохиочин” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөнгөн тэрэгний засварчны ажлын байр

Хөнгөн тэрэгний засварчны ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Хөнгөн тэрэгний засварчин” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Машиннистын ажлын байр

Машиннистын ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Машинист” – ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нуруулдан уусгалтын бутлуурын операторчын ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын бутлуурын операторчын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Нуруулдан уусгалтын бутлуурын операторч” – ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нуруулдан уусгалтын талбайн операторчын ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын талбайн операторчын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Нуруулдан уусгалтын талбайн операторч” – ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй