card
Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Инженер төлөвлөлтийн албад "Төлөвлөлтийн инженер"-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын ашиглалтын ээлжийн мастерын ажлын байр

Уулын ашиглалтын ээлжийн мастерын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албад "Ээлжийн мастер"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Судалгааны мэргэжилтны ажлын байр

Судалгааны мэргэжилтны ажлын байр

Таныг Төслийн менежмент, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст "Судалгааны мэргэжилтэн"-ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын засварын сургагчийн ажлын байр

Уулын засварын сургагчийн ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт "Уулын засварын сургагч"-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Аюулгүй ажиллагааны орлогч менежерийн ажлын байр

Аюулгүй ажиллагааны орлогч менежерийн ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн “Аюулгүй ажиллагааны орлогч менежер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүдэр тээврийн мастерын ажлын байр

Хүдэр тээврийн мастерын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн газарт “Хүдэр тээврийн мастер” – ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Боловсруулах үйлдвэрийн сургагчийн ажлын байр

Боловсруулах үйлдвэрийн сургагчийн ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст "Боловсруулах үйлдвэрийн сургагч"-ийн ажлын байранд урьж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Өөрөө буулгагчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварчны ажлын байр

Засварчны ажлын байр

Таныг Уулын засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль орчны ахлах инженерийн ажлын байр

Байгаль орчны ахлах инженерийн ажлын байр

Таныг Байгаль орчны хэлтэст “Байгаль орчны ахлах инженер” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засагчийн ажлын байр

Эдийн засагчийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Эдийн засагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн металлургичийн ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн металлургичийн ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Баяжуулах үйлдвэрийн маталлургич” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Түлш түгээгчийн ажлын байр

Түлш түгээгчийн ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Түлш түгээгч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бараа материалын хяналтын ажилтны ажлын байр

Бараа материалын хяналтын ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Бараа материалын хяналтын ажилтан” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бараа материалын хяналтын ажилтны ажлын байр

Бараа материалын хяналтын ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Бараа материалын хяналтын ажилтан” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй