card
Хаягдлын далангийн инженер ажлын байр

Хаягдлын далангийн инженер ажлын байр

Таныг Бороогоулд ХХК-ийн “Хаягдлын далангийн инженер ” -ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ил уурхай эрхэлсэн захирлын ажлын байр

Ил уурхай эрхэлсэн захирлын ажлын байр

Таныг Бороогоулд ХХК-ийн “ Ил уурхай эрхэлсэн захирал ” -ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Мэдээллийн сангийн геологич” -ийн ажлын байр

“Мэдээллийн сангийн геологич” -ийн ажлын байр

Таныг Хайгуул, хүдэр хяналтын хэлтэст “Мэдээллийн сангийн геологич” -ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нуруулдан уусгалтын бутлуурын тоног төхөөрөмжийн гагнуурчин ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын бутлуурын тоног төхөөрөмжийн гагнуурчин ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтэст "Нуруулдан уусгалтын бутлуурын тоног төхөөрөмжийн гагнуурчин"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нуруулдан уусгалтын бутлуурын тоног төхөөрөмжийн засварчин ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын бутлуурын тоног төхөөрөмжийн засварчин ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтэст "Нуруулдан уусгалтын бутлуурын тоног төхөөрөмжийн засварчин"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нуруулдан уусгалтын операторын ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын операторын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтэст "Нуруулдан уусгалтын оператор"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастерын ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастерын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтэст "Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастер"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодогчийн ажлын байр

Нягтлан бодогчийн ажлын байр

Таныг Санхүү бүртгэлийн хэлтэст “Нягтлан бодогч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн туслах ажилтны ажлын байр

Санхүүгийн туслах ажилтны ажлын байр

Таныг Санхүү бүртгэлийн хэлтэст “Санхүүгийн туслах ажилтан”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ХӨНГӨН ТЭРЭГНИЙ ЗАСВАРЧНЫ АЖЛЫН БАЙР

ХӨНГӨН ТЭРЭГНИЙ ЗАСВАРЧНЫ АЖЛЫН БАЙР

Таныг Техник ашиглалт засварын хэлтэст "Хөнгөн тэрэгний засварчин"-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Комплайнсийн хэлтэст “Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн”–ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далан геотехникийн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бульдозер түрэгчийн операторын ажлын байр

Бульдозер түрэгчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Бульдозер түрэгчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Түлш түгээгчийн ажлын байр

Түлш түгээгчийн ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Түлш түгээгч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Захиргааны ажилтны ажлын байр

Захиргааны ажилтны ажлын байр

Таныг Ил уурхайн албанд “Захиргааны ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй