card
Уулын операторын ажлын байр

Уулын операторын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Уулын оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэс “Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үйлдвэрийн захиргааны ажилтны ажлын байр

Үйлдвэрийн захиргааны ажилтны ажлын байр

Таныг Баяжуулах үйлдвэрийн хэлтэст “Захиргааны ажилтан” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Засварын төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Уулын засварын төлөвлөлтийн инженер” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодогчийн ажлын байр

Нягтлан бодогчийн ажлын байр

Таныг Санхүү бүртгэлийн хэлтэст “Нягтлан бодогч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн туслах ажилтны ажлын байр

Санхүүгийн туслах ажилтны ажлын байр

Таныг Санхүү, бүртгэлийн хэлтэст “Санхүүгийн туслах ажилтан” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Токарьчин - Засварчин ажлын байр

Токарьчин - Засварчин ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Токарьчин-Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн ажилтны ажлын байр

Орон нутгийн ажилтны ажлын байр

Таныг Орон нутагтай харилцах хэлтсийн “Орон нутгийн ажилтан” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн операторын ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн операторын ажлын байр

Таныг Үйлдвэрийн ашиглалтын хэлтэст “Баяжуулах үйлдвэрийн оператор” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гагнуурчины ажлын байр

Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Тоног төхөөрөмжийн засварчины нээлттэй ажлын байр

Тоног төхөөрөмжийн засварчины нээлттэй ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст "Тоног төхөөрөмжийн засварчин"-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Цахилгаанчины ажлын байр

Цахилгаанчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Цахилгаанчин”–ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Таныг Уурхайн захиргааны хэлтэст “Уурхайн жолооч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Системийн техникчийн ажлын байр

Системийн техникчийн ажлын байр

Таныг Мэдээллийн технологийн хэлтэст “Системийн техникч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Металлургич ажлын байр

Металлургич ажлын байр

Таныг Баяжуулах үйлдвэрийн хэлтэст “Металлургич” – ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй