card
Хаягдлын далангийн үйлчилгээний мастерын ажлын байр

Хаягдлын далангийн үйлчилгээний мастерын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далангийн үйлчилгээний мастер”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далан геотехникийн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хаягдлын далангийн операторын ажлын байр

Хаягдлын далангийн операторын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далангийн оператор”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Техник туслалцаа үйлчилгээний ажилтны ажлын байр

Техник туслалцаа үйлчилгээний ажилтны ажлын байр

Таныг Мэдээлэл технологийн хэлтэст “Техник туслалцаа үйлчилгээний ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Металлургийн техникчийн ажлын байр

Металлургийн техникчийн ажлын байр

Таныг Баяжуулах үйлдвэрийн хэлтэст “Металлургийн техникч”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дугуй засварчины ажлын байр

Дугуй засварчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “ Дугуй засварчин”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын  хэлтэст “Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль орчны ажилтны ажлын байр

Байгаль орчны ажилтны ажлын байр

Таныг Байгаль орчны хэлтэст “Байгаль орчны ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн ажилтны ажлын байр

Орон нутгийн ажилтны ажлын байр

Таныг Орон нутагтай харилцах хэлтсийн “Орон нутгийн ажилтан” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн эмч, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн ажилтны ажлын байр

Уурхайн эмч, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн ажилтны ажлын байр

Таныг “Уурхайн эмч, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үйлдвэрийн захиргааны ажилтны ажлын байр

Үйлдвэрийн захиргааны ажилтны ажлын байр

Таныг Баяжуулах үйлдвэрийн хэлтэст “Захиргааны ажилтан” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Агуулахын ажилтны ажлын байр

Агуулахын ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Агуулахын ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Засварын төлөвлөлтийн инженер” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын бүтээл, цагийн бүртгэлийн ажилтны ажлын байр

Уулын бүтээл, цагийн бүртгэлийн ажилтны ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын  хэлтэст “Уулын бүтээл, цагийн бүртгэлийн ажилтан” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Металлургич ажлын байр

Металлургич ажлын байр

Таныг Баяжуулах үйлдвэрийн хэлтэст “Металлургич” – ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй