card
Дотоод аудиторын ажлын байр

Дотоод аудиторын ажлын байр

Таныг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хороонд “Дотоод аудитор” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Инженер төлөвлөлтийн албанд “Төлөвлөлтийн инженер” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үйлдвэрийн засварын төлөвлөгчийн ажлын байр

Үйлдвэрийн засварын төлөвлөгчийн ажлын байр

Таныг Техник ашиглалт, засварын хэлтсийн Үйлдвэрийн засварын хэсэгт “Төлөвлөгч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Таныг Хэвлэл мэдээлэл, орон нутагтай харилцах хэлтэст “Хэвлэл мэдээллийн ажилтан”-ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үйлдвэрийн засварын хэсэгт Засварчины ажлын байр

Үйлдвэрийн засварын хэсэгт Засварчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Үйлдвэрийн засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үйлдвэрийн засварын хэсэгт Гагнуурчины ажлын байр

Үйлдвэрийн засварын хэсэгт Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Үйлдвэрийн засварын хэсэгт “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Урвалжийн операторч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засагчийн ажлын байр

Эдийн засагчийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Эдийн засагч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Захиргаа, хүний нөөцийн газарт “Мэргэжилтэн” ажлын байр

Захиргаа, хүний нөөцийн газарт “Мэргэжилтэн” ажлын байр

Таныг Захиргаа, хүний нөөцийн газарт “Мэргэжилтэн” - ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Металлургичийн ажлын байр

Металлургичийн ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт "Металлургич"-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөлсөөр ажиллагч - Туслах ажилтан

Хөлсөөр ажиллагч - Туслах ажилтан

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт "Хөлсөөр ажиллагч"-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн операторчын ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн операторчын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт "Баяжуулах үйлдвэрийн операторч"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн ахлах операторчын ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн ахлах операторчын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт "Баяжуулах үйлдвэрийн ахлах операторч"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөлсөөр ажиллагч - Ахлах тогооч

Хөлсөөр ажиллагч - Ахлах тогооч

Таныг Уурхайн аж ахуйн хэсэгт “Хөлсөөр ажиллагч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөлсөөр ажиллагч - Ээлжийн тогооч

Хөлсөөр ажиллагч - Ээлжийн тогооч

Таныг Уурхайн аж ахуйн хэсэгт “Хөлсөөр ажиллагч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй