card
Байгаль орчны инженер - Ойн инженерийн ажлын байр

Байгаль орчны инженер - Ойн инженерийн ажлын байр

Таныг Байгаль орчны хэлтэст “Байгаль орчны инженер - Ойн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Өөрөө буулгагчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бульдозерын операторын ажлын байр

Бульдозерын операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Бульдозерын оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Урвалжийн операторч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Оосорлогч дохиочин /Кранист/ - ын ажлын байр

Оосорлогч дохиочин /Кранист/ - ын ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Оосорлогч дохиочин /Кранист/” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дотоод аудиторын ажлын байр

Дотоод аудиторын ажлын байр

Таныг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хороонд “Дотоод аудитор” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Комплайнсийн хэлтэст “Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн”–ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хуульчийн ажлын байр

Хуульчийн ажлын байр

Таныг Хуулийн хэлтэст  “Хуульч” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Менежер | Ерөнхий геологичийн ажлын байр

Менежер | Ерөнхий геологичийн ажлын байр

Таныг Хайгуул, хүдэр хяналтын хэлтэст "Менежер | Ерөнхий геологич" - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Цахилгаанчны ажлын байр

Цахилгаанчны ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Цахилгаанчин” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн операторчын ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн операторчын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Баяжуулах үйлдвэрийн операторч” – ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын засварын хэсэгт Засварчины ажлын байр

Уулын засварын хэсэгт Засварчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үйлдвэрийн засварын хэсэгт Гагнуурчины ажлын байр

Үйлдвэрийн засварын хэсэгт Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Үйлдвэрийн засварын хэсэгт “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын засварын Гагнуурчины ажлын байр

Уулын засварын Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Таныг Хэвлэл мэдээлэл, орон нутагтай харилцах хэлтэст “Хэвлэл мэдээллийн ажилтан”-ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй