card
Нуруулдан уусгалтын операторын ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын операторын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтэст "Нуруулдан уусгалтын оператор"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастерын ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастерын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтэст "Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастер"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нарийн бичгийн даргын ажлын байр

Нарийн бичгийн даргын ажлын байр

Таныг Захиргаа, хүний нөөцийн газарт “Нарийн бичгийн дарга” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Таныг Уурхайн засварын хэлтэст “Тоног төхөөрөмжийн засварчин”–ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засагчийн ажлын байр

Эдийн засагчийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Эдийн засагч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэс “Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гагнуурчины ажлын байр

Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүдэр хяналтын геологичийн ажлын байр

Хүдэр хяналтын геологичийн ажлын байр

Таныг Геологийн хэсэгт “Хүдэр хяналтын геологич” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүдэр хяналтын геологичийн туслах ажилтны ажлын байр

Хүдэр хяналтын геологичийн туслах ажилтны ажлын байр

Таныг Геологийн хэсэгт “Хүдэр хяналтын геологичийн туслах” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй