card
Эдийн засагчийн ажлын байр

Эдийн засагчийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Эдийн засагч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварчины ажлын байр

Засварчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гагнуурчины ажлын байр

Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хамгаалалтын ажилтны ажлын байр

Хамгаалалтын ажилтны ажлын байр

Таныг Хамгаалалтын хэлтсийн  “Хамгаалалтын ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн барилгын мастер ажлын байр

Уурхайн барилгын мастер ажлын байр

Таныг Уурхайн аж ахуйн хэсэгт “Уурхайн барилгын мастер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дугуй засварчины ажлын байр

Дугуй засварчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт засварын хэлтэст “Дугуй засварчин”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Таныг Уулын ашиглалтын хэлтэст “Уурхайн тоног төхөөрөмжийн оператор” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй