card
Уурхайн барилгын мастер ажлын байр

Уурхайн барилгын мастер ажлын байр

Таныг Уурхайн аж ахуйн хэсэгт “Барилгын инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн шинжээч ажлын байр

Санхүүгийн шинжээч ажлын байр

Таныг Төслийн менежмент, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст “Санхүүгийн шинжээч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАГЧ ИРГЭН АВНА.

ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАГЧ ИРГЭН АВНА.

Таныг Уурхайн аж ахуйн хэсэгт  “ Жолооч ” албан тушаалд хөлсөөр ажиллагч авна.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөлтийн ахлах инженер ажлын байр

Төлөвлөлтийн ахлах инженер ажлын байр

Таныг Ил уурхайн газарт “Төлөвлөлтийн ахлах инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтэст “Аюулгүй ажиллагааны ажилтан” - ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дугуй засварчины ажлын байр

Дугуй засварчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “ Дугуй засварчин”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын  хэлтэст “Уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Таныг Уулын ашиглалтын хэлтэст “Уурхайн тоног төхөөрөмжийн оператор” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй