card
Уулын операторын ажлын байр

Уулын операторын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Уулын оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэс “Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Засварын төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Уулын засварын төлөвлөлтийн инженер” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Токарьчин - Засварчин ажлын байр

Токарьчин - Засварчин ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Токарьчин-Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй