card
Усны машины операторчийн ажлын байр

Усны машины операторчийн ажлын байр

Таныг Ил уурхайн газарт “Усны машины операторч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүдэр хяналтын геологичийн туслах ажилтны ажлын байр

Хүдэр хяналтын геологичийн туслах ажилтны ажлын байр

Таныг Хайгуул, хүдэр хяналтын хэлтэст “Хүдэр хяналтын геологичийн туслах” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хангамжийн ахлах ажилтны ажлын байр

Хангамжийн ахлах ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Хангамжийн ахлах ажилтан” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бараа материалын хяналтын ажилтны ажлын байр

Бараа материалын хяналтын ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Бараа материалын хяналтын ажилтан” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үйлдвэрийн ээлжийн мастерын ажлын байр

Үйлдвэрийн ээлжийн мастерын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Ээлжийн мастер” – ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Маркшейдер инженерийн ажлын байр

Маркшейдер инженерийн ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Инженер төлөвлөлтийн албанд “Маркшейдер" - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Менежер | Ерөнхий геологичийн ажлын байр

Менежер | Ерөнхий геологичийн ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Үйлдвэрийн засварын хэсэгт “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Цахилгаанчны ажлын байр

Цахилгаанчны ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Цахилгаанчин”–ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Урвалжийн операторч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтэст “Аюулгүй ажиллагааны ажилтан” - ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн операторчын ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн операторчын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Баяжуулах үйлдвэрийн операторч” – ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн хамгаалалтын диспетчерын ажлын байр

Уурхайн хамгаалалтын диспетчерын ажлын байр

Таныг Хамгаалалтын хэлтэст “Уурхайн диспетчер” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хамгаалалтын ажилтны ажлын байр

Хамгаалалтын ажилтны ажлын байр

Таныг Хамгаалалтын хэлтсийн  “Хамгаалалтын ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын засварын хэсэгт Засварчины ажлын байр

Уулын засварын хэсэгт Засварчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй