card
Нуруулдан уусгалтын операторын ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын операторын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтэст "Нуруулдан уусгалтын оператор"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастерын ажлын байр

Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастерын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрийн хэлтэст "Нуруулдан уусгалтын ээлжийн мастер"-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодогчийн ажлын байр

Нягтлан бодогчийн ажлын байр

Таныг Санхүү бүртгэлийн хэлтэст “Нягтлан бодогч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн туслах ажилтны ажлын байр

Санхүүгийн туслах ажилтны ажлын байр

Таныг Санхүү бүртгэлийн хэлтэст “Санхүүгийн туслах ажилтан”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ХӨНГӨН ТЭРЭГНИЙ ЗАСВАРЧНЫ АЖЛЫН БАЙР

ХӨНГӨН ТЭРЭГНИЙ ЗАСВАРЧНЫ АЖЛЫН БАЙР

Таныг Техник ашиглалт засварын хэлтэст "Хөнгөн тэрэгний засварчин"-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Комплайнсийн хэлтэст “Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн”–ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далан геотехникийн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бульдозер түрэгчийн операторын ажлын байр

Бульдозер түрэгчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Бульдозер түрэгчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Түлш түгээгчийн ажлын байр

Түлш түгээгчийн ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Түлш түгээгч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Захиргааны ажилтны ажлын байр

Захиргааны ажилтны ажлын байр

Таныг Ил уурхайн албанд “Захиргааны ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн мэргэжилтний ажлын байр

Хүний нөөцийн мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Хүний нөөцийн мэргэжилтэн” - ний ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникчийн ажлын байр

Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникчийн ажлын байр

Таныг Мэдээллийн технологийн хэлтэст “Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нарийн бичгийн даргын ажлын байр

Нарийн бичгийн даргын ажлын байр

Таныг Захиргаа, хүний нөөцийн газарт “Нарийн бичгийн дарга” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй