card
Mandakhnaran
Хүдэр хяналтын геологичийн ажлын байр

Хүдэр хяналтын геологичийн ажлын байр

Таныг Хайгуул, хүдэр хяналтын хэлтэст "Хүдэр хяналтын геологичийн"-ийн ажлын байранд урьж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Ачигчийн операторын ажлын байр

Ачигчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд "Ачигчийн оператор"-ын ажлын байранд урьж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Экскаваторын операторын ажлын байр

Экскаваторын операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд "Экскаваторын оператор"-ын ажлын байранд урьж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Хөнгөн тэрэгний засварчны ажлын байр

Хөнгөн тэрэгний засварчны ажлын байр

Таныг Уулын засварын хэсэгт "Хөнгөн тэрэгний засварчны ажлын байранд урьж байна"

Дэлгэрэнгүй
Боловсруулах үйлдвэрийн сургагчийн ажлын байр

Боловсруулах үйлдвэрийн сургагчийн ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст "Боловсруулах үйлдвэрийн сургагч"-ийн ажлын байранд урьж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Өөрөө буулгагчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Зөвшөөрөл эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Комплайнсийн хэлтэст "Зөвшөөрөл эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн"-ий ажлын байранд урьж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Засварчны ажлын байр

Засварчны ажлын байр

Таныг Уулын засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтэст "Аюулгүй ажиллагааны ажилтан" ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль орчны ахлах инженерийн ажлын байр

Байгаль орчны ахлах инженерийн ажлын байр

Таныг Байгаль орчны хэлтэст “Байгаль орчны ахлах инженер” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засагчийн ажлын байр

Эдийн засагчийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Эдийн засагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хуваарь гаргачийн ажлын байр

Хуваарь гаргачийн ажлын байр

Таныг Уулын засварын хэсэгт “Хуваарь гаргагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн металлургичийн ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн металлургичийн ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Баяжуулах үйлдвэрийн маталлургич” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Таныг Хэвлэл мэдээлэл, орон нутагтай харилцах хэлтэст “Хэвлэл мэдээллийн ажилтан” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварчны ажлын байр

Засварчны ажлын байр

Таныг Уулын засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй