card
Mandakhnaran
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн Мэргэжилтэн

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн Мэргэжилтэн

Таныг Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст “Мэргэжилтэн” - ний ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжилтний ажлын байр

Мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст “Мэргэжилтэн” - ний ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль орчны инженер - Ойн инженерийн ажлын байр

Байгаль орчны инженер - Ойн инженерийн ажлын байр

Таныг Байгаль орчны хэлтэст “Байгаль орчны инженер - Ойн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Өөрөө буулгагчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бульдозерын операторын ажлын байр

Бульдозерын операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Бульдозерын оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ажлын байр

Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Худалдан авалт хариуцсан ажилтан”-ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бараа материалын хяналтын ажилтны ажлын байр

Бараа материалын хяналтын ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Бараа материалын хяналтын ажилтан” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хангамжийн ахлах ажилтны ажлын байр

Хангамжийн ахлах ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Хангамжийн ахлах ажилтан” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Урвалжийн операторч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Таныг Уурхайн аж ахуйн хэсэгт “Уурхайн жолооч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Токарьчины ажлын байр

Токарьчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт “Токарьчин” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засагчийн ажлын байр

Эдийн засагчийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Эдийн засагч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн газарт “Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторч” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Сэлбэгийн ажилтны ажлын байр

Сэлбэгийн ажилтны ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Сэлбэгийн ажилтан” – ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Оосорлогч дохиочин /Кранист/ - ын ажлын байр

Оосорлогч дохиочин /Кранист/ - ын ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Оосорлогч дохиочин /Кранист/” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй