card
Mandakhnaran
Түлш түгээгчийн ажлын байр

Түлш түгээгчийн ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Түлш түгээгч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Захиргааны ажилтны ажлын байр

Захиргааны ажилтны ажлын байр

Таныг Ил уурхайн албанд “Захиргааны ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн мэргэжилтний ажлын байр

Хүний нөөцийн мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Хүний нөөцийн мэргэжилтэн” - ний ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникчийн ажлын байр

Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникчийн ажлын байр

Таныг Мэдээллийн технологийн хэлтэст “Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нарийн бичгийн даргын ажлын байр

Нарийн бичгийн даргын ажлын байр

Таныг Захиргаа, хүний нөөцийн газарт “Нарийн бичгийн дарга” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Машинистын ажлын байр

Машинистын ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Машинист” -ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Таныг Уурхайн засварын хэлтэст “Тоног төхөөрөмжийн засварчин”–ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн геологичийн ажлын байр

Уурхайн геологичийн ажлын байр

Таныг Хайгуул, хүдэр хяналтын хэлтэст “Уурхайн геологич” -ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн зураглалын геологичийн ажлын байр

Уурхайн зураглалын геологичийн ажлын байр

Таныг Хайгуул, хүдэр хяналтын хэлтэст “Уурхайн зураглалын геологич” -ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Таныг Уурхайн захиргааны хэлтэст “Уурхайн жолооч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мужаан, сантехникийн засварчины ажлын байр

Мужаан, сантехникийн засварчины ажлын байр

Таныг Уурхайн захиргааны хэлтэст “Мужаан, сантехникийн засварчин”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Төлөвлөлтийн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засагчийн ажлын байр

Эдийн засагчийн ажлын байр

Таныг Эдийн засгийн хэлтэст “Эдийн засагч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй